Ochrana osobných údajov

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zejména jej nahrazujícím zákonem o zpracování osobních údajů), a evropským nařízením č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisícími předpisy. Prodávající postupuje v souladu se zásadami na ochranu soukromí, které představují povinné informace poskytované prodávajícím jakožto správcem osobních údajů kupujícímu jakožto subjektu údajů dle nařízení GDPR. Se zásadami je kupující povinen se před objednáním zboží seznámit. Kupující odesláním objednávky potvrzuje přijetí informace o zpracování jeho osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a případně pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího v případě využití registrace (viz níže).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce zboží) uvádět správně, aktuálně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Zpracováním získaných osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, zejména jakožto jejich zpracovatele (např. provozovatel webových stánek a eshopu prodávajícího, dopravce a další). Těmto osobám však budou osobní údaje poskytovány pouze v nezbytném rozsahu. Osobní údaje kupujících však nebudou poskytovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na plnění smlouvy.

Nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího lze realizovat dvěma způsoby a to jednorázově nebo prostřednictvím registrace na našich internetových stránkách.

1. Nákup bez registrace

V případě jednorázového nákupu bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu:
- Jméno, příjmení
- Adresa
- Emailová adresa a / nebo telefonický kontakt

Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží, které si kupující objednal. E-mail a / nebo telefonický kontakt je potřebný pro efektivní komunikaci s kupujícím v souvislosti se změnami objednávky, případnou nemožností dodání nebo v souvislosti s doručováním. Právním titulem zpracování osobních údajů je zde samotná smlouva a plnění uzavřené smlouvy (oprávněný zájem prodávajícího). Tyto osobní údaje nejsou zpracovávány pro žádné jiné účely.
Prodávající zpracovává osobní údaje z jednorázových nákupů po dobu trvání oprávněného zájmu prodávajícího, tj. po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z kupní smlouvy.

2. Nákup s registrací

V případě že se kupující dobrovolně zaregistruje na stránkách prodávajícího za účelem plánovaného nakupování zboží, poskytuje své osobní údaje ke zpracování prodávajícímu v rozsahu:
- Jméno, příjmení
- Adresa
- Datum narození
- Emailová adresa
- Telefonický kontakt
- Přihlašovací jméno a heslo,
a to za účelem registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího a souvisejícího vytvoření a správy účtu kupujícího pro účely objednávání a nákupu zboží, interních analýz, vyhodnocení spotřeby, preferencí a nákupního chování
Registrace je pro kupujícího dobrovolná a kupující ji může kdykoli zrušit.
Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu trvání registrace a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z poslední uzavření kupní smlouvy od zrušení registrace. V ostatním platí obdobně jako ustanovení Nákup bez registrace.

3. Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kupující, který je fyzickou osobou, má v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění, a evropským nařízením GDPR vůči prodávajícímu v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů následující práva vůči prodávajícímu:
a) právo na výmaz svých osobních údajů;
b) právo na přístup ke svým osobním údajům;
c) právo na to, aby prodávající omezil zpracování osobních údajů kupujícího v případě, že:
i. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost údajů ověřit;
ii. zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
iii. prodávající už osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
iv. kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího;
d) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
e) právo znát povahu automatizovaného zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování prováděné úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a právem chráněných zájmů kupujícího;
f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud se toto rozhodnutí netýká plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím;
g) právo být informován, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího. Takové porušení je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámit.

Za podmínek stanovených nařízením GDPR má kupující právo vznést proti zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu prodávajícího, námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Kupující má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
Za účelem uplatnění svých práv může kupující kontaktovat prodávajícího písemně na korespondenční adrese, nebo na emailové adrese: mooria@mooria.eu.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující, který je fyzickou osobou, má možnost v rámci registrace udělit souhlas se zasíláním reklamních a propagačních emailů prodávajícím nad rámec obsahu objednávek zboží.
Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře ve spojení se zaškrtnutím souhlasu, jakožto kupující souhlasíte:
a) aby tyto níže uvedené údaje zpracovávala naše společnost jakožto správce,
b) a to v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa včetně ulice, číslo popisné, číslo orientační, město, PSČ, stát, číslo telefonu a e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo a IP adresa;
c) za účelem uvedeným u daného souhlasu,
d) po dobu 3 let, neodvoláte-li svůj souhlas dříve. Po uplynutí této doby může prodávající zpracovávat osobní údaje po dobu trvání svého oprávněného zájmu, a to nejdéle po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku spojeného s Vaší registrací na našich stránkách a souvisejících nákupech.
Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoli po odkliknutí určeného políčka ve vašem uživatelském kontě a nebo na emailové adrese: mooria@mooria.eu.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie